RODO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wojciech Wysłych wskazuje Inspektora Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko: Roman Kwieciński
e-mail: iod.bielsko.biala.004@komornik.pl