Rewir

Komornik Sądowy Wojciech Wysłych działający przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej może prowadzić sprawy przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. W istocie obszar ten pokrywa się z granicami powiatu bielskiego oraz Miastem Bielsko-Biała.

Rewir komornika obejmuje niżej wymienione miejscowości.

Miasto i Gmina Bielsko-Biała

kod pocztowy 43-300

> ustal dokładny kod <

Sprawy z wyboru wierzyciela

Komornik Sądowy Wojciech Wysłych może także prowadzić sprawy przeciwko dłużnikom mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę poza rewirem komornika, natomiast nadal na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach obejmuje:

  • Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  • Sąd Okręgowy w Częstochowie
  • Sąd Okręgowy w Gliwicach
  • Sąd Okręgowy w Katowicach
  • Sąd Okręgowy w Rybniku

UWAGA! Wierzyciel korzystający z prawa wyboru komornika powinien we wniosku egzekucyjnym zawrzeć stosowne oświadczenie:

„Korzystając z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych wybieram Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wojciecha Wysłycha do prowadzenia niniejszego postępowania.”

> Wyszukiwarka kodów pocztowych Poczty Polskiej <