Komornik

Komornik Sądowy Wojciech Wysłych prowadzi kancelarię komorniczą nr XIV w Bielsku-Białej przy ulicy Adama Mickiewicza 26/5 – zaledwie 100 m od siedziby Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Na stanowisko komornika sądowego został powołany decyzją Ministra Sprawiedliwości i złożył ślubowanie we wrześniu 2020r.

Komornik Sądowy w Bielsku-Białej Wojciech Wysłych oprócz prowadzenia postępowań o egzekucję należności pieniężnych podejmuje m.in. czynności z zakresu sporządzania protokołu stanu faktycznego, spisu inwentarza po zmarłym oraz doręczania korespondencji. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań dotyczących należności B2B, w tym zabezpieczonych hipoteką oraz wykonywaniu postanowień o zabezpieczeniu.

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy Wojciech Wysłych jest organem egzekucyjnym właściwym do prowadzenia spraw na terenie swojego rewiru – obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Ponadto może prowadzić z wyboru Wierzyciela sprawy o egzekucję należności pieniężnych przeciwko dłużnikom zamieszkałym/mających siedzibę na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach (woj. śląskie).

> Wykaz miejscowości na obszarze właściwości komornika <

W celu sprawnej realizacji ustawowych zadań,
w kancelarii komornika wdrożono m.in. :

System informatyczny
Moja Kancelaria
– Kancelaria Komornika-EAE

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

OGNIVO – Elektroniczne zajęcia i poszukiwanie rachunków bankowych

PUE ZUS – Elektroniczne zapytania o płatników składek

EKW – Elektroniczne zapytania o nieruchomość

CEIDG – Dostęp do danych niejawnych Ewidencji Działalności Gospodarczej

EPUAP – Elektroniczna wymiana pism z urzędami

CEPIK 2.0 – Dostęp do danych CEP (Centralnej Ewidencji Pojazdów)

EPO – Elektroniczne potwierdzenia odbioru korespondencji

E-licytacje – System elektronicznych licytacji

KRD – Pozyskiwanie informacji z Krajowego Rejestru Długów BIG SA

Elektroniczna wymiana informacji z Centralną Informacją o Zastawach Rejestrowych